พฤษภาคม 30, 2021
RAZER KRAKEN KITTY QUARTZ

RAZER KRAKEN KITTY QUARTZ

หูฟัง Razer Kitty Krakens มาพร้อมไฟ Razer Chroma และหูแมวคิตตี้ เชื่อมต่อผ่าน USB ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสีสัน ให้กบัการเล่นเกม เพื่อยกระดบัการสตรีมที่สามารถปรับแต่งไฟ RGB ไดเ้มื่อมีการโต้ตอบกับคนดูของคุณ

RAZER KRAKEN KITTY QUARTZ

จุดเด่น
– ปรับแต่งไฟ Razer Chroma RGB ที่หูฟังและหูแมวได้ 
-เชื่อมต่อกับ Streamer Companion App เพื่อเปิดระบบการตอบสนองไฟกับคนดู 
-Cosplay mode : หูฟังสามารถต่อไฟผ่าน Powerblank ได้ 
-ระบบเสียง THX 360 องศา พร้อมไมคร์ะบบตัดเสียงรบกวนภายนอก 
-ฟองน้ำแบบ Cooling gel

RAZER KRAKEN KITTY QUARTZ