พฤษภาคม 28, 2021

ระดับเสียงหูฟัง เสียงดังแค่ไหนถึงปลอดภัย?

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรฟังระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบล นานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ควรฟังต่อเนื่องไม่เกิน 60 นาที ระดับเสียง 85 เดซิเบล เทียบเท่ากับเสียงการจราจล หรือระดับของเสียงที่คนข้างๆไม่ได้ยินเสียงที่เราเปิด หรือประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสูงสุดของ iPod ส่วนผู้ที่ใช้ระบบแอนดรอยจะเห็นว่ามีการเตือนหากคุณฟังเสียงดังกว่านั้น การฟังเสียงที่ระดับ 115 เดซิเบล (วอลลุ่มสูงสุด) นาน 15 นาที อาจทำให้คุณหูหนวกได้